ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ผู้บริหาร

นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นางปรารถนา นนทบุตร
ผู้เข้าชม 17
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
อื่น ๆ :