ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ผู้บริหาร

นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

บุคลากรทางการศึกษา

ชื่ออาจารย์ : นายปฏิภาณภิณ ไหว้พรม
ผู้เข้าชม 12
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียน
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3193639
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : iloveyoy8@gmail.com
อื่น ๆ :